Poptávkový formulář

ZERO TIEFGRUND TI 77

Nepigmentovaný hloubkový základní penetrační nátěr s rozpouštědly; na problematické podklady, staré nesoudržné nátěry apod.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Tiefgrund Ti 77
Materiál Nepigmentovaný hloubkový základní nátěr s rozpouštědly.
Použití Pro vnější a vnitřní použití
Odstín Bezbarvý
Pojivo Speciální nízkomolekulová polymerová pryskyřice rozpuštěná v organických rozpouštědlech.
Specifická hmotnost Cca. 0,9 +/- 0,1
Doba schnutí Cca. 5 hod., dále zpracovatelný min. po 12 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění Pokud je třeba terpentýnem
Technika nanášení Nátěrem a nástřikem (porobeton)
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Vydatnost Cca. 150 – 300 ml/m2 podle savosti podkladu
Skladování V chladu a suchu. Chránit před otevřeným ohněm. Ostatní informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s terpentinem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Vhodný na všechny savé podklady uvnitř i venku, minerální podklady a savé disperzní nátěry.
Skladba nátěru ZERO Tiefgrund Ti 77 se ředí pomocí terpentinového ředidla vždy podle savosti podkladu. Je třeba zabránit vzniku lesklých ploch (přesycení podkladu), které vede ke špatné přídržnosti následně aplikovaných nátěrů a k jejich nerovnoměrnému vysychání (tvorbě skvrn).
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hLb-750 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 750 g/l VOC.
Poznámka V uzavřených prostorách je třeba zajistit dobrou větratelnost a vyvarovat se otevřeného světla a ohně. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.