Poptávkový formulář

ZERO TOPTEX GLASFASERGEWEBE/SELECT GLASFASERGEWEBE

Dekorativní sklovláknitá tapeta - tkanina vyrobená ze skelné příze, velmi pevná při řezu, netřepící se. V kompletní systému je otěruvzdorná, rozměrově stabilní, překlenující trhliny, s vysokým stupněm čistitelnosti a odolnosti poškozením nárazem.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Toptex Glasfasergewebe / ZERO Select Glasfasergewebe
Materiál Tkanina vyrobená ze sklovláknité příze, velmi pevná při řezu – netřepící se. V kompletní systému je otěruvzdorná, rozměrově stabilní, překlenující trhliny, s vysokým stupněm čistitelnosti a odolnosti poškozením nárazem.
Použití Ve veřejných i soukromých prostorách zatížených velkým provozem (chodby, schodiště, pokoje atd.) ať v novostavbách či při rekonstrukcích. Tkanina s označením „Vlies“ je zvlášť určena na celoplošné překlenutí lehkých vlásečnicových prasklin bez vzoru.
Vlastnosti V kompletním systému odolná nárazu a tlaku, otěruvzdorná, rozměrově stabilní, překlenující trhliny, s vysokým stupněm čistitelnosti a odolnosti poškozením nárazem, snadno zpracovatelná a nebobtnavá.
Stříhání Jednotlivé pruhy tapety stříhat s přidáním 5 – 10 cm k požadované délce (pro srovnání spodní - podlaha a horní roviny - strop). V průběhu stříhání tapety kontrolujte, zda je tkané vlákno tapet bez poškození. Po nalepení tapety nemůže být tedy uznána žádná reklamace k tomuto uvedenému poškození. Tyto vady ve skelné tkanině jsou označeny na hraně tapety a jsou nahrazeny prodloužením návinu. Pro dodržení struktury nikdy nelepte pruhy opačnými směry.
Lepení Provádí se neředěným gelovým lepidlem ZERO Toptex Gewebekleber nebo ZERO Select Gewebekleber. Lepidlo se nanese v šířce 1 – 2 pruhů pomocí válečku, nebo štětky. Spotřeba lepidla cca. 400 – 500 g/m2. Jednotlivé pruhy tapety se lepí tzv. „na sraz“. Po přitisknutí uhladit pomocí plastové stěrky na sklovláknité tapety. Přesahy ihned oříznout tapetářským nožem. Pokud se pruhy při lepení překrývají, je nejvhodnější vlnitý řez tapetářským nožem. U rohů, které přečnívají, je třeba dbát, aby se lepené pruhy překrývaly pro následné provedení bezproblémového řezu. Na sklovláknité tapety s označením „Aqua“ nanést vodu na zadní stranu tapety pomocí válečku, štětce, válečku z jehněčiny, nebo vhodného tapetovacího stroje. Po té sklovláknitou tapetu „Aqua“ přeložit na polovic navlhčenými stranami k sobě. Ponechat 2 až max. 10 minut (podle vzoru a klimatu) přilnuté k sobě. Tímto se optimálně aktivuje speciální lepidlo. Po cca. 20 minutách je již tapeta se stěnou pevně spojena a nelze provádět korekturu usazení. Dále postupovat jako u ostatních sklovláknitých tapet ZERO Toptex Glasfasergewebe nebo ZERO Select Glasfasergewebe.
Skladování Skladovat v suchu.
Provedení nátěru Ke snížení savosti skelné tkaniny je možné nejdříve sklovláknitou tapetu přetřít materiálem ZERO Toptex Füller. Sklovláknité tapety s označením „Pigmentiert“ jsou již opatřeny jedním povrchovým nátěrem z výroby, čímž je ušetřen jeden celý pracovní krok povrchové úpravy. Po cca. 12 hod. schnutí může být sklovláknitá tapeta přetřena pomocí ZERO disperzních barev, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO dle doporučení technika. Dbejte technických listů ZERO.
Příprava podkladu Musí být čistý, suchý a nosný. Odstranit všechny bobtnající podklady jako jsou staré tapety a nátěry. Praskliny a nerovnosti odborně vyrovnat pomocí tmelů a vyrovnávacích hmot ZERO. Silně savé podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S , nebo ostatními vhodnými penetracemi ZERO.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.