Poptávkový formulář

ZERO WANDFARBE SCHWARZ

Černá omyvatelná disperzní interiérová barva.

Základní informace

Obchodní značka Wandfarbe schwarz
Materiál Černá omyvatelná disperzní interiérová barva.
Použití Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru.
Odstín Černý
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,68 +/- 0,2
Vlastnosti Dobře kryjící, lehce zpracovatelná, paroropustná.
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: třída 4.
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l.
Stupeň lesku: Mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést ZERO Wandfarbe schwarz, je li třeba tak 2x.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5-10%
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.