Poptávkový formulář

ZERO ZEROTHERM KLEBESCHAUM

Speciální jednosložková lepící pěna zateplovacího sytému bez kotvení hmoždinkami.

Základní informace

Obchodní značka ZEROTHERM Klebeschaum
Materiál Jednosložková lepící pěna
Použití Jednosložková polyuretanová lepící hmota pro trvalé a bezpečné lepení fasádních polystyrenových desek. Bez obsahu rozpouštědel.
Odstín Oranžový
Pojivo Polyuretan
Vlastnosti Stálopevná, vytvrzující vzdušnou vlhkostí, nepatrně roztažná. Součinitel tepelné vodivosti (DIN 52612) cca. 0,035 W/(m•K). Možnost již po 2 hod. dále pokračovat v další práci. Velmi dobrá přilnavost na všechny běžné stavební podklady jako je např. beton, zdivo a kámen (kromě PE, PP, PTFE a silikonu). Spadá do třídy hořlavosti B1. Možnost vrácení nepoškozených prázdných balení zpět dodavateli.
Doba schnutí Po cca. 2 hod. možno dále zpracovávat, plně vytvrzená po cca. 12 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Teplota při zpracování +5 °C do +35°C (teplota podkladu)
+15 °C do +25°C (teplota balení)
Pokud je třeba, je možné vyrovnat teplotu balení na vhodnou teplotu pro nanášení pomocí pomalého ohřívání tekoucí vodou.
Spotřeba Cca. 90 ml/m2.
Skladování 12 měsíců od data výroby v chladu, suchu a uzavřených obalech. Balení musí být uloženo na stojato aby se zabránilo zalepení ventilu. Načatá balení dobře uzavřete a rychle zpracujte.
Čištění nářadí S ZERO Pistolenreiniger před vytvrzením.
Zpracování Před započetím prací okolní plochy velmi dobře zakrýt před zašpiněním. Pokud pracujete během silnějšího větru, zabezpečte, že se části pěny neodlepí a nepřilepí na okolní plochy. Pro provedení fasádního zateplení pomocí ZEROTHERM Klebeschaum bez ukotvení hmoždinkami je třeba nejprve provést zkoušku nosnosti podkladu! Zkouška se provádí nalepením zkušební desky na podklad (postačí vhodný fasádní polystyren 10 x 10 cm v požadované síle na zateplení). Po řádném nalepení a vytvrzení musí být odtažný odpor min. 0,08 N/mm2 a více. V praxi tzn. pokus při pokusu o odtržení nezůstane lepidlo v celé ploše na podkladu, je třeba podklad upravit (pokud lze) aby byl nosný. Pokud vrstva v celé ploše zůstane na podkladu (není třeba v celé síle), pak je podklad vhodný. Maximální síla vrstvy lepidla nesmí být větší než 1 cm! Balení našroubujte na pistoli a s pistolí směrem dolů, cca. 30 x protřepte tak, že se obsah dobře promíchá. To zabezpečí nejlepší kvalitu lepidla a největší vydatnost. Při delších pauzách třepání opakujte, aby jste zajistily stejnou kvalitu a vydatnost. Nastavte pistoli tak, že pěnová „housenka“ má průměr cca. 30 mm . Pistoli během aplikace držte co nejvíce směrem dolů. Lepidlo nanášejte kolem okrajů desky (tak by se lepidlo po přitlačení neukázalo ve spáře a do středu naneste velké M, čímž zabezpečíte, že plocha, která obsahuje lepidlo je cca. 40%. Tryska od pistole se nesmí dotýkat desky. Ideální odstup od desky je 1 – 2 cm. Krátký moment počkejte po 2 – max. 8 minutách (20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu). U větší teploty rychleji u menší pomaleji. Desku lehounce přitlačte ke zdi. Desky se lepte zdola nahoru a bez spáry. I na rozích musí být desky nalepeny ve vazbě. Případně je možné korigovat nalepené desky pomocí dlouhé vodováhy ještě 10 až 15 min. po nalepení. Všechny eventuální spáry vyplňte pěnou ZEROTHERM Klebeschaum a přebytky odstraňte oříznutím nožem.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.