Poptávkový formulář

CHEMOS ADHÉZNÍ MŮSTEK

Jednosložkový, bezrozpouštědlový adhézní můstek k okamžitému použití na nesavé podklady.

Základní informace

Jednosložkový, bezrozpouštědlový adhezní můstek k okamžitému použití. Po zaschnutí zanechává hrubý a drsný povrch. Vhodný na venkovní i vnitřní použití, na stěny a podlahy. Vhodný na podklady: keramická dlažba, umělý a přírodní ká- men, teraso, a pod. beton s pevně přídržnými zbytky starého chloroprénového lepidla omítka, zdivo Zvlášť vhodná k předběžné úpravě podkladů pro aplikaci samonivelačních vyrovnávacích podlahových hmot CHEMOS.

Přednosti:

Vodu obsahující nátěr na bázi akrylátového kopolymeru vytvářející pevný můstek mezi nesavým podkladem a vrstvou nivelační hmoty. Váže povrchový jemný prach, redukuje savost podkladu, chrání na vlhkost citlivé podklady před záměsovou vodou z vyrovnávacích hmot a lepidel, zabraňuje příliš rychlému úniku záměsové vody z vyrovnávacích hmot.

Technické informace:

Barva bílá. Balení 5 l, 10 l. Měrná hmotnost 1,2 kg/l. Spotřeba 150 - 200 g/1 m2 na jeden nátěr. Doba schnutí min. 2 hodiny. Teplota při zpracování min. 5°C. Teplota skladování 5 až 30°C. Doba spotřeby 6 měsíců.