Penetrace CHEMOS

Penetrační nátěr musí mít dobrou adhezi k podkladu, aby se stěrka pevně spojila s podkladem. Proto je nejvýhodnější aplikovat stěrku 24 hodin po penetrování, kdy se dá jednoduše mechanicky (škrábnutím) přesvědčit, zda je přídržnost nátěru k podkladu dostatečná. Penetrace zabraňuje vsáknutí záměsové vody do podkladu. Vsáknutá voda by chyběla pro úplnou hydrataci cementu a stěrka by dobře nevytvrdila. Důsledná příprava podkladu a penetrace mají rozhodující vliv na výslednou kvalitu a vzhled stěrky. Vhodný typ penetrace CHEMOS naneste válečkem celoplošně na podklad.