Poptávkový formulář

CHEMOS PE 204 KONCENTRÁT

Penetrační nátěr na úpravu savých cementových, betonových a anhydritových podkladů.

Základní informace

Koncentrovaný, vodou ředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze. Na požadovanou koncentraci se ředí přímo na pracovišti. Vhodný na podklady: cementové potěry, beton, pórobeton, apod. nesavé podklady - keramika, umělý a přírodní kámen, teraso, apod. velmi savé podklady - sádrokartonové desky, anhydritové a sádrové potěry dřevo, dřevovláknité desky Zvlášť vhodná k předběžné úpravě podkladů při aplikaci samonivelačních vyrovnávacích podlahových hmot CHEMOS, jako i před lepením disperzními lepidly Profi lep na nevystěrkované podklady. Je velmi vydatný, lehce zpracovatelný, vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

Přednosti:

Vodu obsahující disperzní nátěr na bázi akrylátového kopolymeru. Váže povrchový jemný prach, redukuje savost podkladu, chrání na vlhkost citlivé podklady před záměsovou vodou z vyrovnávacích hmot a lepidel, zabraňuje příliš rychlému úniku záměsové vody z vyrovnávacích hmot

Technické informace:

Balení umělohmotná láhev/kanystr 1 l, 5 l, 10 l. Doba spotřeby min. 12 měsíců. Barva tekutá/suchá bílá/transparentní.Měrná hmotnost 1,025 kg / l. Teplota při zpracování doporučené min. 15°C na podlaze. Spotřeba ředění 1:3 = 1 l koncentrátu/20 m2 ředění 1:1 = 1 l koncentrátu/10 m2. Doba schnutí 2 - 24 hod (viz návod k použití)*. Teplota skladování 5 až 30 °C *při 23°C a normálních klimatických podmínkách

Penetrační nátěr musí mít dobrou adhezi k podkladu, aby se stěrka pevně spojila s podkladem. Proto je nejvýhodnější aplikovat stěrku 24 hodin po penetrování, kdy se dá jednoduše mechanicky (škrábnutím) přesvědčit, zda je přídržnost nátěru k podkladu dostatečná. Penetrace zabraňuje vsáknutí záměsové vody do podkladu. Vsáknutá voda by chyběla pro úplnou hydrataci cementu a stěrka by dobře nevytvrdila. Důsledná příprava podkladu a penetrace mají rozhodující vliv na výslednou kvalitu a vzhled stěrky. Vhodný typ penetrace CHEMOS naneste válečkem celoplošně na podklad.