Poptávkový formulář

ZERO AQUA PARKETTLACK

Vodou ředitelný jednosložkový lak na dřevěné podlahy a schody, parkety apod.; na polyurethano-akrylátové bázi.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Parkettlack
Materiál Vodou ředitelný lak na parkety, vysoce otěruvzdorný.
Použití Pro nátěry parketových a dřevěných podlah v interiéru (dle DIN EN 14342), dřevěných schodišť, OSB desek jak na podlahách, tak na stěnách, korkových obkladů a podlah. Taktéž pro nátěry potisknutelných sklovláknitých tapet.
Odstín Čirý
Stupeň lesku Hedvábný lesk
Pojivo Polyuretan-akrylátová disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti ZERO Aqua Parkettlack je přátelský k životnímu prostředí, bez zápachu, vysoce otěruvzdorný, odolný proti poškození ostrými vrypy, paropropustný, neslepující se, odolný proti žloutnutí, lehce zpracovatelný, s dobrým rozlivem a schnutím. ZERO Aqua Parkettlack je emisně testovaný produkt dle AgBB 2015. Díky vylepšeným vlastnostem se dá povrch perfektně udržovat a čistit. U surového dubového dřeva může dojít k proniknutí barevných látek v něm obsažených. Proto se doporučuje provést zkušební nátěr.
Doba schnutí 30 min. zaschlý proti prachu, po 4 – 6 hod. dále zpracovatelný (Při + 20 °C a 50 % relativní vlhkosti).
Ředění Vodou
Technika nanášení Štětcem, stříkáním, válečkem
Teplota při zpracování Min. +5 °C vzduch i podklad
Spotřeba Cca. 130 ml/m2 na jednu vrstvu
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezezbytku odstraněny. intaktní nátěry zbrousit do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být odstraněny. Dřevěné povrchy musí být čistě vybroušeny a špatné dřevo vyměněno.
Skladba nátěru Nové čisté dřevěné plochy musí být opatřeny 3 nátěry. První nátěr u čistého dřeva ředit 5 – 10 % vody. První nátěr při renovaci neředit. Není určen pro vysoce namáhané plochy jako např. taneční parkety apod.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,015 0,28-0,38 40-60° Cca. 150 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1
Vysoký tlak:   1,5   Cca. 3,5 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1 1/2
Nízký tlak:   1,3     Cca. 20 – 30% Cca. 100 s  1 1/2
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.