Laky / Emaily

V sortimentu vodou ředitelných či rozpouštědlových laků ZERO naleznete materiály pro kompletní povrchové úpravy dřeva, kovů, plastů, zdiva atd.. Výrobky jsou v továrním provedení odstínů, nebo je lze tónovat dle Vašeho přání na počkání.

Výrobky splňují přísné certifikační normy a samozřejmě i velmi důležité testy na obsah emisí těkavých organických sloučenin dle VOC 2010.