Poptávkový formulář

ZERO Aqua Eintopf Seidematt

Hedvábně matný vodou ředitelný venkovní a vnitřní jednosložkový polyuretanový barevný i čirý lak; základ a vrch v jenom; pro nátěry dřeva, kovu, plastu, pozinku apod.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Eintopf Seidenmatt
Materiál Hedvábně matný; vodou ředitelný; jednosložkový polyuretanový barevný lak; základ a vrch v jednom.
Použití Pro vnější i vnitřní použití.
Odstín Tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Hedvábný mat
Pojivo Vodou ředitelný jednosložkový polyuretan
Pigmenty Podle odstínu, organické a anorganické pigmenty.
Specifická hmotnost Cca. 1,4 +/- 0,1
Vlastnosti Rychleschnoucí; šetrný k životnímu prostředí; odolný proti slepení; odolný desinfekčním prostředkům podle posudku; bez obsahu změkčovadel; základ, mezinátěr a vrch v jednom.
Doba schnutí Po 6 – 24 hod. dále zpracovatelný (Při 20 °C a 50% relativní vlhkosti). Dle podmínek možno až dva nátěry za den. Větší vlhkost vzduchu a nižší teplota prodlužuje schnutí.
Ředění Vodou
Technika nanášení Štětcem, stříkáním, válečkem.
Teplota při zpracování Min. +15 °C vzduch i podklad.
Spotřeba Cca. 100 – 150 ml/m2. Pro přesnější určení spotřeby proveďte u velkých ploch zkušební nátěr.
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Kov nebo čisté dřevo opatřit základním nátěrem např. s ZERO Universal Haftgrund nebo ZERO Aqua Isoliergrund.
Skladba nátěru Velké nerovnosti vyrovnat pomocí tmelu z umělé pryskyřice.
Pak 1x – 2x nanést ZERO Aqua Eintopf Seidenmatt.
Venku používat pouze na rozměrově stálé dřevo. Beton, omítku, sklovláknité tapety, nátěry z alkydových pryskyřic, zinek, lamino základovat podle podkladu a dvakrát natřít pomocí ZERO Aqua Eintopf Seidenmatt
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: dWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 130 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,015 0,28-0,38 40-60° Cca. 160 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1
Vysoký tlak:   1,5   Cca. 3,5 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1 1/2
Nízký tlak:   1,3     Cca. 20 – 30% Cca. 100 s  1 1/2
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními.
Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Při nátěrech přetiratelných elastických tmelů (např. akrylátových) může dojít k drobným prasklinám na nátěru vlivem případné vysoké elasticity podkladu. V totožném případě může také docházet ke změně odstínu v těchto místech.
Při využití velmi sytých odstínů doporučujeme podklad barevně (např. bíle) sjednotit. Vlhkost či nenosnost podkladu mohou způsobit poškození či puchýře.
Nadměrným naředěním ztrácí materiál své vlastnosti (kryvost, barevný odstín, odolnost proti otěru, přilnavost apod.).
Konečná povrchová úprava nesmí být v kontaktu s částmi obsahujícími změkčovadla, jako jsou např. těsnění.
Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO.
Při nátěrech rozměrově stálého dřeva je třeba nátěrem opatřit všechny strany natírané části, aby nedošlo k narušení rovnováhy vlhkosti ve dřevě.