Poptávkový formulář

ZERO AQUA HOCHGLANZLACK

Vysoce lesklý vodou ředitelný venkovní a vnitřní čistě akrylový barevný i čirý lak; vylepšený polyuretanem; pro nátěry dřeva, kovu, plastu a ploch s vyším namáním.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Hochglanzlack
Materiál Vysoce lesklý vodou ředitelný čistě akrylový lak vylepšený polyuretanem.
Použití Pro vnější i vnitřní použití na dřevěné a kovové plochy opatřené vhodným základním nátěrem. Vhodné např. na okna, dveře, rámy, zábradlí, konstrukce, stěny se zvýšenou odolností.
Odstín Tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Vysoký lesk
Pojivo Čistý akrylát vylepšený polyuretanem
Pigmenty Podle odstínu, organické a anorganické pigmenty.
Specifická hmotnost Cca. 1,14 +/- 0,2
Vlastnosti Odolný povětrnostním vlivům, nízkozápachový a šetrný k životnímu prostředí, vysoce paropropustný ale nenasákavý, odolný proti slepení, odolný desinfekčním prostředkům podle posudku, vylepšený polyuretanem, rychleschnoucí.
Doba schnutí Po 30 min. zaschlý proti prachu, po 4 – 6 hod. možno dále zpracovávat. (Při 20 °C a 50% relativní vlhkosti)
Ředění Vodou
Technika nanášení Štětcem, stříkáním, válečkem
Teplota při zpracování Min. +8 °C vzduch i podklad
Spotřeba Cca. 80 ml/m2. Pro přesnější určení spotřeby proveďte u velkých ploch zkušební nátěr.
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Staré odlupující nátěry musí být beze zbytku odstraněny.
Intaktní nátěry musí být dokonale vybroušeny do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být dokonale odstraněny.
Kovové povrchy musí být opatřeny vhodným antikorozním nátěrem ZERO.
Vadné dřevěné části odstranit. Povrch dřeva musí být čistý a přebroušený. Nové jehličnaté dřevo ve vnějším prostředí impregnovat s ZERO Aqua Holzschutzgrund. U dřeva kde je to nutné, izolovat s ZERO Aqua Isogrund proti prostupu látek obsažených ve dřevě.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést 2x ZERO Aqua Hochglanzlack.
U dřevěných podkladů se doporučuje na první nátěr zředit ZERO Aqua Hochglanzlack s 5 – 10 % vody (k dostatečnému proniknutí do hlouby dřeva).
Vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota prodlužuje dobu schnutí.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 130 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,28-0,38 40-60° Cca. 150 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1
Vysoký tlak:   1,5   Cca. 3,5 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1 1/2
Nízký tlak:   1,3     Cca. 20 – 30% Cca. 100 s  1 1/2
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Konečná povrchová úprava nesmí být v kontaktu s částmi obsahujícími změkčovadla, jako jsou např. těsnění.
Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.