Poptávkový formulář

ZERO AQUA HOLZSCHUTZGRUND

Vodou ředitelný hloubkový základní nátěr na dřevo; čirý; s obsahem ochranných látek; zamezuje postavení vláken.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Holzschutzgrund
Materiál Vodou ředitelný základ na dřevo
Použití Impregnace sloužící k ochraně dřevěných staticky nenamáhaných částí bez přímého kontaktu se zemí proti modrání, houbám a plísni. Prostředek k použití dle třídy 2 a 3 dle DIN 68800-1 Schválený biocidní prostředek dle nařízení EU 528/2012
Odstín Čirý
Stupeň lesku Mat
Pojivo Speciální akrylová pryskyřice
Účinné látky 100g obsahuje: 0,8g propikonazol, 0,4g IPBC
Specifická hmotnost Cca. 1,00 +/- 0,1
Vlastnosti Tenkovrstvá, hluboko impregnující ochrana dřeva; snadno zpracovatelná; zlepšující přilnavost následných nátěrů; rychle schnoucí; při napuštění nezvedá dřevěná vlákna; vyplňuje póry ve dřevě; při práci i po zaschnutí bez zápachu.
Doba schnutí Po cca. 6 hod. dále upravitelný při + 23 °C a 50% relativní vlhkosti. Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota) může docházet ke značnému prodloužení schnutí. Taktéž toto mohou ovlivnit jednotlivé druhy dřeva. Následné nátěry s lazurami, laky nebo barvami nejdříve po cca. 6 hod. při schnutí v běžném klimatu. Nátěry provést v každém případě do 4 týdnů po aplikaci.
Ředění Neředit. Připraveno k nanášení.
Technika nanášení Nátěrem, namáčením, stříkáním a však jen v uzavřených zařízeních.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch, podklad i materiál
Spotřeba Cca. 120 - 140 ml/m2
Skladování Neskladovat při teplotě pod + 5 °C a nad + 30 °C. Nepoužívat u dřeva, které je v přímém kontaktu s potravinami a krmivy, nebo v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů. Materiál nesmí proniknout do vody. ZERO Aqua Holzschutzgrund obsahuje biocidní látky k ochraně dřeva před škůdci. Materiál používat pouze dle návodu a dovoleného způsobu použití.neužití může vést k poškození zdraví a znečištění přírodního prostředí. Klíč zpracování odpadu: 030205
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou a mýdlem
Provedení nátěru Provést 1 – 2 nátěry. Následné nátěry s lazurami, laky nebo barvami nejdříve po cca. 6 hod. při schnutí v běžném klimatu. Nátěry provést v každém případě do 4 týdnů po aplikaci.
Příprava podkladu Dřevěný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Pro nátěry oken musí být vlhkost nižší než 15% (viz. technická pravidla pro nátěry oken). U vyšší vlhkosti dřeva než je 15% lze použít pouze nátěrové systémy regulující vlhkost. Staré intaktní nátěry zbrousit do matného povrchu. Špína, mastnota a brusný prach musí být odstraněny.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 30 g/l VOC.
Poznámka Rozdílné druhy dřevin, stejně jako zbytky původních intaktních nátěrů lazurami mohou mít vliv na zabarvení a absorpční chování materiálu. Doporučujeme zkušební nátěr.
Při povrchové úpravě rozměrově stálého dřeva musí být ochrana provedena kompletně ze všech stran výrobku, aby nemohlo docházet j nerovnovážnému příjmu vlhkosti do dřeva. Při nedodržení může dojít k poškození nátěru. Materiál je určen pro další následnou povrchovou úpravu.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.