Lazury

V sortimentu vodou ředitelných či rozpouštědlových lazur ZERO naleznete materiály pro systémové povrchové úpravy dřeva. Výrobky jsou distribuovány v hotových odstínech dřevin, nebo je lze tónovat dle Vašeho přání na počkání.Výrobky splňují přísné certifikační normy a samozřejmě i velmi důležité testy na obsah emisí těkavých organických sloučenin dle VOC 2010