Poptávkový formulář

ZERO AQUA ISOGRUND

Vodou ředitelný základ vhodný pro většinu podkladů - kov, dřevo, tvrdé plasty apod.. Pro vyšší ochranu obsahuje inhibitory koroze a izolující látky obsažené ve dřevě. Materiál je tzv. "bezzápachový" což ho předurčuje k častému použití a navíc je rychlesnoucí.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Isogrund
Materiál Polomatá, vodou ředitelná nátěrová hmota s inhibitory koroze pro základní nátěry a zprostředkování přilnavosti následných nátěrů. Vhodná na železo, ocel, neželezné kovy, dřevo, plasty a nátěry dřeva s účinnou izolací proti prostupu obsažených látek. Hliník v exteriéru je třeba podetřít s ZERO PUR Haftgrund.
Použití Pro vnější i vnitřní použití jako univerzální základní nátěr.
Odstín Bílý 121, šedý 124, červenohnědý 122 (viz. odpovídající vzorník)
Stupeň lesku Mat
Pojivo Akrylátová disperze
Pigmenty S inhibitory koroze, anorganické pigmenty a plniče.
Specifická hmotnost Cca. 1,3 +/- 0,1
Vlastnosti Bez zápachu, šetrná k životnímu prostředí, neslepující se, s vynikající přilnavostí na většinu podkladů, zamezuje prostupu látek obsažených ve dřevě.
Tónování Mísitelné pouze odstíny mezi sebou nebo v míchacích centrech ZERO.
Doba schnutí Zaschlý proti prachu po cca 20 min., dále k přelakování po cca 2 – 3 hod. při 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 100 – 120 ml/m2, pro přesnější určení spotřeby doporučujeme u velkých ploch provést zkušební nátěr.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Staré intaktní nátěry přebrousit do matu. Špínu, mastnotu a brusný prach bezezbytku odstranit. Pozinkované plochy odmastit a očistit. Hliník odmastit pomocí nitroředidla. Železo dobře zbavit rzi. Při aplikaci na práškové barvy je třeba provést zkušební nátěr a ověřit přilnavost.
Skladba nátěru Dobře odrezované a očištěné plochy natřít 1 – 2x s ZERO Aqua Isogrund. Dbejte na dobré proschnutí nátěru. Nízká teplota a vysoká rel. vlhkost vzduchu může schnutí prodloužit. Dále lze upravovat např. pomocí vrchních vodou ředitelných materiálů ZERO (Aqua PUR, Aqua Lack pod.)
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,015 0,28-0,38 40-60° Cca. 150 neředěný    
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladua ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.