Poptávkový formulář

ZERO AQUA PUR HAFTGRUND

Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový základní kotevní nátěr na kov, dřevo, tvrdé plasty, beton apod.

Základní informace

Obchodní značka Aqua PUR Haftgrund
Materiál Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový základní kotevní nátěr.
Použití Pro vnější a vnitřní použití jako spojovací můstek dalších nátěrů na zinek, hliník, plastické hmoty a jako základní nátěr pod materiál ZERO Aqua PUR Lack HG/SG.
Odstín Bílý
Stupeň lesku Mat
Pojivo Speciální pojiva činných hydroxidů, vázané isocyanáty.
Pigmenty Titandioxid, inhibitory rzi, plniče
Specifická hmotnost Cca. 1,3 +/- 0,1.
Vlastnosti Vysoce pevný základní nátěr.
Vhodné tónovací pasty Pouze vzájemně mísitelný mezi sebou.
Doba schnutí Po cca. 3 hod. zaschlý proti prachu, celkově proschlý po cca 12 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění Čistou vodou
Technika nanášení Štětcem, válečkem, stříkáním
Teplota při zpracování Min. +8 °C vzduch i podklad
Vydatnost Cca. 120 ml/m2 na jednu vrstvu
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem. Lze skladovat po dobu cca. 12 měsíců.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou. Vyčištění stříkacích strojů věnovat zvláštní péči.
Příprava podkladu Z neželezných kovů a plastů odstranit mastnotu, případně omýt brusnou houbičkou v 10% roztoku salmiaku ve vodě a po té omýt čistou vodou. Staré nátěry musí být vyzkoušeny, nenosné odstraněny louhováním a podklad přebroušen.
Zpracování Základní nátěr na neželezné kovy a plastické hmoty provést s ZERO Aqua PUR Haftgrund. Na železo a kov nanést 2x ZERO PUR Haftgrund (s obsahem ředidla). Jako konečný nátěr použít ZERO Aqua PUR Lack HG/SG. Základní nátěr musí být během 48 hod. opatřen dalším nátěrem.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles / Aircoating 0,011 0,28 40° Cca. 100 Z výroby 1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.