Poptávkový formulář

ZERO AQUA PUR LACK HG

Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový ochranný nátěr na vysoce namáhané podklady.

Základní informace

Obchodní značka Aqua PUR Lack HG
Materiál Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový ochranný nátěr na vysoce namáhané podklady.
Použití Na vysoce namáhané plochy uvnitř i venku.
Odstín Bezbarvý, bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Vysoký lesk
Pojivo Speciální pojiva činných hydroxidů, vázané isocyanáty.
Pigmenty Chemicky stálé pigmenty
Specifická hmotnost Cca. 1,05 - 1,3
Vlastnosti Extrémně odolný proti oděru, velmi pevný, neslepující se, odolný lidskému potu a chemikáliím (viz. poznámky).

Ideální pro nátěry s vysokými nároky na zatížení (chemické a mechanické) jako jsou např. stěny a podlahy v koupelnách (včetně sprchových koutů – odolné tekoucí vodě); kuchyních; wellness, fitness, v provozech průmyslových, restauračních, hotelových, nemocničních, garážových; nákupních centrech, obchodech, apod.; taktéž pro konečnou vysoce odolnou povrchovou úpravu dekorací.
ZERO Aqua PUR HG v čirém provedení lze též použít jako konečný stabilizační nátěr na vhodné podklady. K zvýšení protiskluzného efektu na podlahách lze dosáhnout přimícháním 2% váhového dílu ZERO FuboTec Grip (protiskluzové mikrokuličky) a nanést v poslední nátěrové vrstvě.
Doba schnutí Po cca. 3 hod. zaschlý proti prachu, celkově proschlý po cca 12 – 24 hod., plně zatížitelný po cca. 7 – 10 dnech (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění Čistou vodou
Technika nanášení Štětcem, válečkem, stříkáním
Teplota při zpracování Min. +8 °C vzduch i podklad
Vydatnost Cca. 100 – 150 ml/m2 na jednu vrstvu
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem. Lze skladovat po dobu cca. 12 měsíců.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou. Vyčištění stříkacích strojů věnovat zvláštní péči.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. U betonu a cement obsahujících omítek mechanicky očistit cementové vyplaveniny, nebo natřít 10% kyselinou solnou a následně omýt. Chyby na podkladu vyspravit vhodným materiálem.
Zpracování Základní nátěr provést pokud je třeba s ZERO Aqua PUR Haftgrund a konečný nátěr provést 1 – 2x s ZERO Aqua PUR Lack HG.
Při opravném nátěru podklad odmastit, přebrousit do matu a 1 – 2x nanést Aqua PUR Lack HG.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles / Aircoat 0,010 0,28 40° Cca. 100 Z výroby 1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Aqua PUR Lack HG je odolný těmto látkám: Alifatickým uhlovodíkům, pivu, vínu, mléku, teplé motorové naftě, destilované vodě, mořské vodě, moči, čistícím prostředkům, 10% kyselině solné a sírové, 10% hydroxidu draselnému a sodnému louhu.
Částečně odolný: Hydraulickým olejům, alkoholu.
Není odolný: Esteru, kyselině mravenčí, kyselině octové a aromátům. 

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.