Poptávkový formulář

ZERO AQUA SEIDENGLANZLACK METALLIC

Hedvábně lesklý vodou ředitelný venkovní a vnitřní čistě akrylový metalický barevný; lak vylepšený polyuretanem; pro nátěry prakticky veškerých ploch či tvorbě dekoračních technik.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic
Materiál Hedvábně lesklý vodou ředitelný barevný metalický čistě akrylový lak vylepšený polyuretanem.
Použití Pro vnější i vnitřní použití, ideální na strukturované podklady.
Odstín Tónování 70 metalických odstínů, 15 odstínů DB a cca. RAL 9006, 9007 míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Hedvábný lesk
Pojivo Čistý akrylát vylepšený polyuretanem
Specifická hmotnost Cca. 1,05 +/- 0,2
Vlastnosti Odolný povětrnostním vlivům, nízkozápachový a šetrný k životnímu prostředí, vysoce paropropustný ale nenasákavý, odolný proti slepení, odolný desinfekčním prostředkům podle posudku, vylepšený polyuretanem, rychleschnoucí.
Vhodné tónovací pasty Vzájemně mísitelné mezi sebou a míchacím systémem ZERO.
Doba schnutí Po 30 min. zaschlý proti prachu, po 4 – 6 hod. možno dále zpracovávat. (Při 20 °C a 50% relativní vlhkosti).
Ředění Vodou
Technika nanášení Štětcem, stříkáním, válečkem nebo dekorativními pomůckami.
Teplota při zpracování Min. +8 °C vzduch i podklad.
Spotřeba Cca. 80 ml/m2. Pro přesnější určení spotřeby proveďte u velkých ploch zkušební nátěr.
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být pevný, suchý, nosný a jednotně barevný – nejlépe bílý.
Staré odlupující nátěry musí být beze zbytku odstraněny. Intaktní nátěry musí být dokonale vybroušeny do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být dokonale odstraněny.
Kovové povrchy musí být opatřeny vhodným antikorozním nátěrem ZERO.
Vadné dřevěné části odstranit. Povrch dřeva musí být čistý a přebroušený. Nové jehličnaté dřevo ve vnějším prostředí impregnovat s ZERO Aqua Holzschutzgrund. U dřeva kde je to nutné, izolovat s ZERO Aqua Isogrund proti prostupu látek obsažených ve dřevě.
Stěny opatřit základním nátěrem s ZERO Haftgrund WP nebo ZERO Streichputz, nebo ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer, nebo ZERO Aqua Isogrund.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést 2x ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic.
Na velkých hladkých plochách se doporučuje používat vhodné stříkací zařízení (např. Wagner FinishControl FC 5000 a FC 3500) nebo využít nanášení tvorbou dekorativní techniky.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: dWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 130 g/l VOC.
Poznámka Konečná povrchová úprava nesmí být v kontaktu s částmi obsahujícími změkčovadla, jako jsou např. těsnění.
Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.