Poptávkový formulář

ZERO AQUA WETTERSCHUTZFARBE

Vysoce elastická a odolná vodou ředitelná krycí barva na dřevo, vláknocement, a beton. Velmi vhodná na dřevěné obložení, hrázdění, ploty, roubenky a pod.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Aqua Wetterschutzfarbe
Materiál Vysoce elastická krycí nátěrová hmota na dřevo (a jiné vhodné podklady) se schopností regulovat vlhkost ve dřevě.
Použití Pro povětrnostním vlivům odolné nátěry dřeva v exteriéru. Vhodné pro rozměrově stálé i nestálé dřevo jako je hrázdění, obložení, ploty. Dále pro vhodně připravené podklady jako beton, omítky a plasty.
Odstín 12 standardních továrních odstínů, bílá, černá a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO v odstínech dle výběru.
Stupeň lesku Hedvábný lesk
Pojivo Speciální čistě akrylátová disperze
Pigmenty Světlu a povětrnostním vlivům odolné pigmenty.
Specifická hmotnost Cca. 1,4 +/- 0,2
Vlastnosti ZERO Aqua Wetterschutzfarbe proniká hluboko do pórů dřeva a vytváří hedvábný povrch. Dobře vyplňuje; díky vysoké elasticitě a přilnutí k podkladu nemá tendenci se odlupovat; aktivně působí proti řasám a houbám.
Doba schnutí 2 - 3 hod. podle teploty a vlhkosti vzduchu.
Ředění Vodou
Technika nanášení Štětcem, válečkem, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. +5 °C podklad i vzduch.
Spotřeba Cca. 200 ml/m2 na jednu vrstvu. Pro přesné určení spotřeby u velkých ploch doporučujeme provést zkušební nátěr.
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení řádně uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po pužití omýt vodou a mýdlem.
Skladba nátěru Dřevěné podklady
Základní nátěr: Čisté dřevo v exteriéru opatřit impregnačním nátěrem s ZERO Aqua Holzschutzgrund (v případě potřeby izolace dřeva proti obsaženým látkám použít ZERO Isogrund).
Mezinátěr: ZERO Aqua Wetterschutzfarbe ředěná cca. 15% vody.
Konečný nátěr: ZERO Aqua Wetterschutzfarbe neředěná.

Renovační nátěr
Staré nesoudržné nátěry: Bezezbytku odstranit (např. s ZERO FarbEx nebo mechanicky). Podklad přebrousit a provést stejně jako základní nátěr na čisté dřevo.
Staré soudržné nátěry: Odstranit louhováním, zbytky barev odstranit, čisté dřevo natřít s ZERO Aqua Isogrund.

Konečný nátěr: ZERO Aqua Wetterschutzfarbe neředěnou.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: dWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 130 g/l VOC
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,015 0,28-0,38 40-60° Cca. 150 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1
Vysoký tlak:   1,5   Cca. 3,5 Cca. 10 – 20% Cca. 150-160 s  1 1/2
Nízký tlak:   1,3     Cca. 20 – 30% Cca. 100 s  1 1/2
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Vzhledem k vysoké elasticitě se nedoporučuje na prvky, kde by mohlo dojít ke slepování dvou vrstev, jako jsou např. okna a dveře.
Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO.
Dle všeobecných současných znalostí v oboru nátěrových hmot lze zajistit dlouhodobé odolávání tvorbě řas a plísní, nikoli však trvalé.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.