Poptávkový formulář

ZERO ATROL

Vysoce kvalitní bílý a barevný lak na dřevěná okna a dveře, bázi syntetické pryskyřice.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Atrol
Materiál Vysoce kvalitní bílý a barevný lak na bázi syntetické pryskyřice.
Použití Jako „jednohrncový“ bílý nebo barevný lak pro použití v exteriéru i interiéru, na nátěry jehličnatého a listnatého dřeva, např. dveří, oken a dřevěných částí.
Odstín Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Hedvábný lesk
Pojivo Alkydová pryskyřice
Specifická hmotnost Cca. 1,3 +/- 0,1
Vlastnosti Vysoce paropropustný, dobře odolný povětrnostním vlivům, lehce zpracovatelný a dobře vyplňující, s ideálním rozlivem, „jednohrncový systém“.
Vhodné tónovací pasty Tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Doba schnutí Po cca. 6 – 7 hod. zaschlý proti prachu, dálezpracovatelný po plném vyschnutí cca. 24 hod. (při + 20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu).
Technika nanášení Štětcem, válečkem, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 100 – 120 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu a suchu. Snadno zápalný!
Čištění nářadí Okamžitě po použití s terpentýnem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Intaktní staré nátěry odstranit louhováním, nebo přebrousit do matu. Staré poškozené dřevo vyměnit. Nové jehličnaté dřevo a venkovní dřevostavby z nového dřeva impregnovat s ZERO Imprägnier - Lasur HS s posudkem RAL. Suky a smolné kanálky odstranit a izolovat. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt s pomocí nitro ředidla. Vady na povrchu v případě potřeby přetmelit syntetickým tmelem (v interiéru). V exteriéru použít tmel pro venkovní použití a přetmelit pouze drobná místní poškození.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: dLb-300 g/l (2007) tento produkt obsahuje ≤ 300 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,009-0,011 0,23-0,28 40-80° Cca. 160 Cca. 5% Cca. 80-90 s  1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.