Poptávkový formulář

ZERO GLANZCOLOR BUNTLACK

Vysoce lesklý barevný nebo čirý lak na bázi syntetické pryskyřice; vylepšený polyuretanem; s vysokou odolností proti poškrábání a nárazu.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Glanzcolor Buntlack
Materiál Vysoce lesklý barevný olejový lak na bázi syntetické pryskyřice zesílený polyuretanem.
Použití Venku i uvnitř na dřevo a kovy opatřené vhodným základním nátěrem (okna, dveře, nábytek, konstrukce apod.)
Odstín Bílý, čirý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Vysoký lesk
Pojivo Olejová alkydová pryskyřice
Pigmenty Světlu a povětrnostním vlivů odolné barevné pigmenty.
Specifická hmotnost Cca. 1,1 +/- 0,2 podle odstínu.
Vlastnosti Odolný povětrnostním vlivům, světlostálý, se stabilním leskem, lehce zpracovatelný, ideálně se rozlévající, vysoce odolný otěru a nárazům, dobře vyplňující a kryjící, bez aromátů.
Doba schnutí Po cca. 6 - 7 hod. zaschlý proti prachu, na dotek po tzv. „schnutí přes noc“, dále zpracovatelný po 48 hodinách (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Technika nanášení Nátěrem, nástřikem, nebo válečkováním
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad. Při nižší rel. vlhkosti vzduchu lze použít i při nižších teplotách.
Síla vrstvy nátěru 30 - 40μ suchého filmu na jednu vrstvu.
Spotřeba Cca. 90 ml/m2
Skladování V chladu a suchu. Načatá balení dobře uzavřít. Hořlavý!
Čištění nářadí Okamžitě po použití terpentinem
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný.
Dřevo: Nenosné staré nátěry a zašedlé dřevo musí být odstraněno. Špatné, poškozené dřevo vyměněno. Nosné staré nátěry musí být vybroušeny do matného povrchu. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt pomocí nitro ředidla a izolovat. Nové či přebroušené dřevo ve venkovním prostředí impregnujte s ZERO Dekosan Imprägnierlasur HS. Kde je třeba, použít jako základ ZERO Allgrund.
Kov: Dobře odmastit. Nosné staré nátěry musí být vybroušeny do matného povrchu. Celoplošně nebo na poškozená a opravená místa použít základ ZERO Allgrund.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: dLb-300 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 300 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles / Aircoat 0,009-0,010 0,23-0,28 40-80° Cca. 150 Cca. 80-90 s  1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.