Poptávkový formulář

ZERO HEIZKÖRPELACK

Lesklý rozpouštědlový bílý lak na radiátory a vedení; odolný teplotám a žloutnutí až do 160 °C; bez aromátů!

Základní informace

Obchodní značka ZERO Heizkörperlack
Materiál Bílý lak na radiátory a teplovodní vedení.
Použití V interiéru na radiátory a teplovodní vedení.
Odstín Bílý
Stupeň lesku Lesk
Pojivo Speciální alkydová pryskyřice
Pigmenty Oxid titaničitý a přísady.
Specifická hmotnost Cca 1,3 +/- 0,2
Vlastnosti Odolný proti teplotám do 160 °C, dobře kryjící na hranách.
Doba schnutí Po cca. 2 hodinách zaschlý proti prachu; na dotek po cca. 4 hod.; dále zpracovatelný po 24 hod. (podle teploty a rel. vlhkosti vzduchu).
Ředění Max. do 5% s ZERO Top Verdünner.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním nebo vhodným stříkacím zařízením.
Teplota při zpracování Min. +5 °C vzduch i podklad.
Vydatnost U radiátorů z ocelového plechu cca. 10 m2/l.
Síla vrstvy nátěru 30 - 35 µ suchého filmu na jednu vrstvu.
Skladování V chladu a suchu. Načatá balení dobře uzavřít. Hořlavý!
Čištění nářadí Okamžitě po použití terpentýnem.
Provedení nátěru Na připravený podklad natřít v daných odstupech 2x ZERO Heizkörperlack. Při obnovovacím nátěru přebrousit podklad a nanést 1 - 2x ZERO Heizkörperlack.
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Dobře odmastit a očistit od nepevných částí a rzi. Celoplošně natřít s ZERO Allgrund, nebo ZERO Universal Haftgrund, nebo ZERO PUR Haftgrund.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,015 0,28-0,38 40-80° Cca. 160 Cca. 3% Cca. 70 - 80 s  1
Vysoký tlak:   1,5   Cca. 3,5 Cca. 5% Cca. 45 s  1 1/2
Nízký tlak:         Cca. 5% Cca. 45 s  1 1/2
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Vysoká odolnost proti žloutnutí u topných teplovodních radiátorů ≥ 60 ° C, Pro minimalizaci zápachu a rychlejší sušení doporučujeme ohřát radiátor okamžitě po nátěru. Zajistěte dostatečné větrání. Při rozsáhlém použití v interiéru, doporučujeme vzhledem k typickému zápachu alkydové pryskyřice, používání nátěrových hmot, na vodou ředitelné bázi, jako např. ZERO Acryl Heizkörperlack nebo ZERO Acryl Seidenglanzlack. Při nedostatku slunečního světla (nedostatek UV záření) či působení tepelně chemických vlivů (např. amoniakových výparů z čistících prostředků, lepidel, tmelů apod.) může docházet k žloutnutí povrchu u bílé nebo světlých odstínů. Což je typické pro všechny materiály na bázi alkydových pryskyřic a nemůže to tak být považováno za vadu materiálu. Práškové nátěrové hmoty či jiné kritické podklady je nutno základovat pomocí ZERO PUR Haftgrund. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.