Poptávkový formulář

ZERO MULTICOLOR FINISH SLF

Transparentní vrchní hedvábně matný lak pro konenou povrchovou úpravu dekorací a čistých suchých a nosných podkladů v interiérech.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Multicolor Finish SLF
Materiál Transparentní vrchní lak
Použití Velmi vhodný jako konečná ochranná transparentní vrstva dekoračního systému ZERO Multicolor a veškerých ostatních vhodných dekoračních povrchů. Dále jako konečná transparentní ochrana pevných, suchých a nosných podkladů (dřevo apod.). Díky své nezávadnosti vhodný pro použití v interiérech a to včetně potravinářských (TÜV certifikát). Pro použití v interiéru.
Odstín Transparentní
Pojivo 100 % čistý akrylát
Vlastnosti Hedvábně matný; transparentní; vrchní lak; pro použití v interiéru; bez škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel (SLF); odolný desinfekčním prostředkům (certifikát).
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1
Spotřeba 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l
Stupeň lesku: Hevábný mat

Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Po cca. 30 min. proti prachu; cca. po 4 – 6 hod. dále zpracovatelný. Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést 2x.
Při podkladu ZERO Multicolor Floc Chips (barevné vločky nanést sytě 1x
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles / Aircoat 0,018 - 0,026 0,46 - 0,66 40 - 80° Cca. 150 - -
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.