Poptávkový formulář

ZERO PROZINK PLUS

Speciální silněvrstvá nátěrová hmota na vysokou ochranu proti kozozi. Vhodná na pozink, neželezné kovy, ocel se základem, tvrdé plasty apod. Ideální pro nátěry plechových oplaštění střech, okapů, konstrukcí apod.

Základní informace

Obchodní značka ZERO ProZink Plus
Materiál Pigmentovaný silněvrstvý lak s obsahem rozpouštědla, pro vnější a vnitřní nátěry.
Použití Jako „jednohrncový“ krycí ochranný nátěr na zinek, pozinkované plochy, železo, tvrdé plasty, měď a hliník. Hliník ve venkovním prostředí třeba nejdříve opatřit nátěrem ZERO PUR Haftgrund.
Odstín Bílá a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Pololesk
Pojivo Kombinace polymerových a kondenzačních pryskyřic
Specifická hmotnost Cca. 1,2 +/- 0,2 podle odstínu
Vlastnosti Základní a vrchní nátěr v jednom balení. S velmi dobrou přilnavostí a rozlivem. Možnost nátěru materiálu ve větších tloušťkách zajišťuje dobré krytí hran.Velmi dobrá ochranná schopnost proti korozi.
Doba schnutí Po cca. 5 hod. zaschlý proti prachu, dále zpracovatelný po cca. 24 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu ovlivňuje schnutí a tvorbu filmu. Dávejte pozor na rosný bod a teplotu objektu.
Ředění ZERO PUR Verdünnung max. do 3%
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 120 – 150 ml/m2 (na jednu vrstvu při síle suché vrstvy 50 - 60 μ), cca 250 ml/m2 na vrstvu při airles nástřiku včetně 20% prostřiku (síla suché vrstvy 80 μ) . Pro přesnější určení spotřeby u nátěrů větších ploch doporučujeme zkušební nátěr.
Skladování V chladu a suchu. Načatá balení velmi dobře uzavřete.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s nitro ředidlem
Příprava podkladu Špína, zbytky mastnoty a nesoudržné staré nátěry odstranit. Zinkové soli a oxidaci způsobenou povětrnostními vlivy (jako např. bazické uhličitany zinku), odstranit pomocí amoniakového roztoku a umělohmotné tkaniny. Pečlivě opláchnout čistou vodou.
Zpracování Základní nátěr, mezinátěr a vrchní nátěr provést pomocí ZERO ProZink Plus.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,019 - 0,025 0,48 - 0,64 50-80° Cca. 180 Max. 3% 1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.