Poptávkový formulář

ZERO UNIVERSAL HAFTGRUND

Základní nátěrová hmota na železo, ocel a dřevo; s antikorozními složkami.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Universal Haftgrund
Materiál Univerzální základní nátěrová hmota na železo, ocel a dřevo.
Použití Jako základní nátěr pro vnější i vnitřní použití. Hliník venku opatřit nejdříve základním nátěrem ZERO PUR Haftgrund.
Odstín 8 standardních odstínů, šedý odstín (č. 124) určen pro neželezné kovy.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Speciální alkydová pryskyřice
Specifická hmotnost Cca. 1,3 +/- 0,2
Vlastnosti S antikorozivním účinkem, dobře vyplňující, velmi lehce zpracovatelný s ideálním rozlivem.
Vhodné tónovací pasty Vzájemně mísitelný
Doba schnutí Zaschlý proti prachu po cca. 1 hod., dále zpracovatelný po schnutí „přes noc“. Dobu schnutí značně zkracuje vysoká teplota okolního vzduchu.
Ředění Terpentýnové ředidlo, ke stříkání použít ředidlo syntetických pryskyřic. Max. 8%.
Technika nanášení Nátěrem, nástřikem, nebo válečkováním
Teplota při zpracování Min. +5 °C vzduch i podklad, při nižší teplotě vzduchu je třeba i nižší vlhkost vzduchu. Optimální je +20 °C, výrazně vyšší teplota značně zkracuje dobu zpracovatelnosti.
Síla vrstvy nátěru 30 – 40 µ na jednu vrstvu
Spotřeba Cca. 120 ml/m2
Skladování V chladu a suchu. Načatá balení dobře uzavřít. Chránit před otevřeným ohněm. Hořlavý!
Čištění nářadí Terpentinem
Skladba nátěru Železo a kov očistit a odrezit.
Pro vnější nátěr opatřit 1 – 2x základním nátěrem ZERO Kunstharz-Bleimenninge V 40. Mezinátěr provést s ZERO Universal Haftgrund. Konečný nátěr provést s ZERO Glanzcolor Buntlack, ZERO Satina Seidenglanz, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO.
Pro vnitřní nátěr natřít 1 – 2x s ZERO Universal Haftgrund. Konečný nátěr provést s ZERO Glanzcolor Buntlack, ZERO Satina Seidenglanz, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO. 
Při nátěru neželezných kovů uvnitř i venku podklad odmastit a omýt brusnou houbičkou v 10% roztoku salmiaku ve vodě a po té omýt. Základní nátěr provést s ZERO Universal Haftgrud (odstín č. 124). Konečný nátěr provést s ZERO Glanzcolor Buntlack, ZERO Satina Seidenglanz, nebo dalšími vhodnými materiály ZERO.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,015 0,23-0,38 40-80° Cca. 160 Cca. 4% Cca. 80-90 s  1
Vysoký tlak:   1,8   Cca. 3,5 Cca. 8% Cca. 30 s  1 1/2
Nízký tlak:   2,0     Cca. 8% Cca. 30 s  1 1/2
Poznámka Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.