Poptávkový formulář

ZERO VORLACK

Vysoce jakostní základní lak na dřevo a kov.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Vorlack
Materiál Vysoce jakostní, lehce tixotropní základní lak.
Použití Jako základní nátěr pro vnější i vnitřní použití na dřevo a kovy.
Odstín Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Olejová alkydová pryskyřice
Pigmenty Titandioxit a extendry
Specifická hmotnost Cca. 1,4 +/- 0,1
Vlastnosti Ideální rozliv; dobrá plnivost; vysoká kryvost; po zaschnutí dobře brousitelný za vlhka i sucha; bez zápachu; bez obsahu aromátů.
Doba schnutí Zaschlý proti prachu po cca. 1,5 hod.; zaschlý na dotek po cca. 3 hod.; dále zpracovatelný po cca 24 hod. podle teploty a vlhkosti vzduchu.
Ředění S ZERO Top Verdünner; terpentýnem; k nástřiku ředidlem na nátěrové hmoty z umělých pryskyžic – max. však do 8%.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad. Při vyšší vlhkosti a nižší teplotě vzduchu se může schnutí prodloužit.
Spotřeba Cca. 150 ml/m2 na jednu vrstvu. Síla nátěru 35 - 40 µm na jednu vrstvu.
Skladování V chladu a suchu. Načatá balení velmi dobře uzavřít. Hořlavina!
Čištění nářadí Okamžitě po použití s terpentýnem.
Příprava podkladu Podklad suchý, nosný a čistý.
Staré nátěry bezezbytku odstranit např. pomocí ZERO Farb Ex a následně omýt.
K místním opravám dřeva v interiéru lze použít tmel na bázi umělých pryskyřic.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: dLb-400 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 400 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění Viskozita* Křížových nástřiků
palce mm
Airles + Aircoat: 0,011-0,013 0,28-0,38 40-80° Cca. 160 Cca. 5% Cca. 90-100 s  1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.